CE- märkt Antikroppstest

CE- märkt Antikroppstest

Detta test  visar om du har antikroppar mot Covid-19

Testet genomförs i fem enkla steg. Först tas ett stick i fingret. Blodet sugs upp med en medföljande engångspipett Svaret skall avläsas inom 15 minuter.

Prestandan hos detta antikroppstest har dock undersökts i flera studier runt om i världen och visar genomgående väldigt starka resultat. Du kan därför vara trygg med att dessa antikroppstester håller väldigt hög kvalitet